Om Varghundar

Man kan lätt tro att varghundar är ett enda släkte hundar, men så är det inte. Till varghundar räknas flera raser och skillnaden mellan dem är stor. Som ett exempel finns det de hundar som kallas för varghundar av den enkla anledningen att de är hybrider mellan tamhundar och varg. Dit hör till exempel Tjeckoslovakisk Varghund.

Andra hundraser som kallas för varghund är dels hundar som är framavlade för att användas vid jakt av varg, medans andra hundar är framavlade för att skydda boskap mot varg.

Ett exempel på den förstnämnda av de två ovan, alltså en hund som används för vargjakt är Irländsk varghund. Den började beskrivas som en vargdräpare under renässansen. Irländsk Varghund är en vinthund som inte helt oväntat härstammar från Irland. Den används bland annat till lure coursing som är en form av hundkapplöpning.